Μετρητής Γλυκόζης Αίματος (Σακχάρου)

Μετρητές γλυκόζης (σακχάρου) αίματος. Ο μηχανισμός λειτουργίας του κάθε μετρητή είναι ηλεκτροχημικός. Οι ταινίες περιέχουν κάποιο ένζυμο που αντιδρά με τη γλυκόζη στο αίμα και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο ο μετρητής μετατρέπει σε ένδειξη.

Σχετικά με τους μετρητές, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization / ISO) έχει εκδόσει ειδικό κανονισμό, τον ISO: 15197, με δύο ως τώρα εκδόσεις. Μία του 2003 και την πιο πρόσφατη του 2013.

Προτιμήστε τους μετρητές που φέρουν ένδειξη συμβατότητας ISO 15197 – 2013

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος