Αντισηπτικό Χεριών Septoforte Hand 40 1lt

Κωδικός προϊόντος: 5205662005980
17.95 15.27 * στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες


Απολυμαντικό χεριών για την ήπια αντισηψία και το υγιεινό πλύσιμο των χεριών.


Product price
Additional options total:
Order total:

Το αντισηπτικό χεριών της εταιρείας ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ, χρησιμοποιείται για την απολύμανση των χεριών, για την υγιεινή αντισηψία και το υγιεινό πλύσιμο των χεριών, για το ευρύ κοινό ή για επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, ξενοδοχείων, κομμωτηρίων, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, ινστιτούτων αισθητικής, γυμναστηρίων, φυσικοθεραπευτηρίων και άλλων χώρων όπου η χρήση αντισηπτικού κρίνεται απαραίτητη.

Περιέχει ισοπροπανόλη 70g ανά 100g προϊόντος και διγλυκονική χλωρεξιδίνη 0,5g ανά 100g προϊόντος

Αριθμός Ειδικής Άδειας Λειτουργίας ΕΟΦ: 0-327/8/25-4-05
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΕΟΦ: 92771-20/09/2018

Δείτε επίσης

Μορφή Προϊόντος

Σκοπός Χρήσης

,

Δεν έχουν καταχωρηθεί ερωτήσεις για το προϊόν. Μπορείτε αν θέλετε να καταχωρήσετε εσείς μια

Only registered users are eligible to enter questions

Προσθέστε 9 ml septoforte hand 40 στα χέρια και στους πήχεις και τρίψτε τα για 1min. Να φροντίζετε κατά τη διάρκεια εφαρμογής τα χέρια να είναι πάντοτε υγρά με το σκεύασμα.

Επικινδυνότητα και ασφάλεια κατά την χρήση:
H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτοι.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
P102: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια /ατμούς/ εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P370 + P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε νερό για την κατάσβεση.
P305 + P351 + P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνής κανονισμούς.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210,7793777