Διάλυμα (Solution)

Ως Διάλυμα στη Χημεία χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε ομοιογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών.

Εμφάνιση όλων των 14 αποτελεσμάτων